ABOUT LEXLABOR


Lexlabor is your partner in recruiting only the best for your legal, accountancy, IT or management vacancy. Sign up and start contacting your future colleagues.

Our Services

EWebEra

Communications

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

EWebEra

Support and Services

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

EWebEra

Relocation Service

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

ALGEMENE VOORWAARDEN EN VRIJWARING

LEXLABOR is een bedrijf dat werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact brengt. In deze is LEXLABOR slecht een forum en draagt deze geen enkele verantwoordelijkheid over tussen op dit forum door partijen gemaakte afspraken, onderhandelingen en/of andere gevolgen betreffende de afgebeelde informatie, dewelke geheel en uitsluitend tussen hen worden gesloten.

Ieder der partijen, hetzij werkgever, hetzij werknemer staat zelf in voor het onderhouden van hun profiel en er wordt in deze niet tussengekomen door LEXLABOR.

Het is immers de bedoeling dat partijen naargelang het geval na betaling voor een bepaald pakket, zelf instaan voor de verdere recrutering of sollicitatie op basis van de voorhanden zijnde vacatures of profielen ingeschreven op LEXLABOR en alles wat verder het gevolg is van deze contacten wordt tussen partijen alleen, autonoom en zonder tussenkomst van LEXLABOR verder onderling geregeld.

LEXLABOR waarborgt de anonimiteit van alle handelingen via de website gesteld tussen partijen, zodanig dat ieders privacy gewaarborgd blijft, dit binnen de door de wet gestelde mogelijkheden.

Door gebruik te maken van de LEXLABOR onder welke vorm ook, verbindt éénieder zich ertoe te handelen overeenkomstig de op hen van toepassing zijnde wetten en regels. Ieder misbruik van om het even welke aard zal bij ontdekking ervan bekendgemaakt worden aan de bevoegde autoriteiten.

LEXLABOR is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie verkregen van op de website geafficheerde informatie, zoals die van vacatures of CV's en is niet aansprakelijk voor daarin verkeerd opgegeven informatie. Dit betekent dat de organisatie niet aansprakelijk kan zijn voor het gebruik van deze informatie of voor de eventueel foutief verschafte informatie en het gebruik daarvan alsook niet voor het foutief gebruik door de gebruikers of derden van daar verkregen informatie.


GESCHILLEN

Alle geschillen behoren tot de territoriale bevoegdheid van de hoven en de rechtbanken te Gent en zijn onderworpen aan de toepassing van het Belgisch recht.

 

PRIVACYVERKLARING

Alle data die door het gebruik van de website of door het zich abonneren op één van de nieuwsbrieven worden bekomen, worden op onze server opgeslagen en enkel gebruikt voor commerciële doeleinden.

Onder commerciële doeleinden wordt hoofdzakelijk verstaan het sturen van gerichte nieuwsbrieven, berichten of communicatie onder éénder welke vorm om de betrokkene van een bepaalde doelgroep op de hoogte te houden van voor hen mogelijks interessante vacatures of profielen.

Deze data worden niet aan derden vrijgegeven.

Iedere inschrijver op de nieuwsbrief kan op éénvoudig verzoek de door hem verleden data laten wijzigen, aanpassen, schrappen of een kopie vragen.

Het volstaat om met ons contact op te nemen via de contactpagina en er zal onverwijld ingegaan worden op uw verzoek.

Ook kan men zich ten allen tijde uitschrijven op één of al onze nieuwsbrieven door éénvoudig te klikken op de daartoe voorziene "unsubscribe link" die aan elke nieuwsbrief werd gevoegd.

Sign up for our newsletter